Vad kan ni tjäna på att använda våra Processystem?

Diagram förtjänst av NMC

Träffa oss på Borgeby Fältdagar i monter E50 så kan vi beräkna vad ni skulle tjäna på att använda något av våra Processystem.

 

 


Kostnadseffektiv spannmålstorkning

 

startsida

 

Den mest kostnads och energieffektivaste spannmålstorkningen får man genom att använda Torksilo med NMC Processystem, med denna lösning kan vi idag torka med en energiförbrukning ner till 0,21 kWh/kg H₂O borttorkat. (Moderna Kontinuerliga Torkar med återvinning har ca 1,0 kWh/kg H₂O borttorkat i energiförbrukning).

Vi kan i princip halvera torkningskostnaden för de som redan har torksilos och vid gynnsamma förhållanden minska den mycket mer.

NMC styrning utnyttjar den energi som finns tillgänglig på effektivast möjligt sätt.

 


NMC-Styrning

NMC styrning 2silo fin bild

 Processystem för Torksilo, Lagringssilo, Planlager

 

Fördelar med NMC-styrningen

Minskad energiförbrukning, lägre torkkostnader, bättre precision i torkningen, tork historik, ökat värde på den lagrade spannmålen, lagrings historik, aktiv övervakning, ökad trygghet, lätt hanterad för brukaren, adaptivt system som gynnar alla anslutna användare.

 


 

 Omrörningssystem

 

Mönster i spannmålen2

GSI Grain Stir-Ator 1162CEX

 GSI Grain Stair-Ator 1162CEX är det omrörningssystem vi använder, Detta omrörningssystem är det driftsäkraste på marknaden.